หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ที่ได้รับผลการประเมินระดับดีด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมสื่อการสอน

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ที่ได้รับผลการประเมินระดับดีด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมสื่อการสอน

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ที่ได้รับผลการประเมินระดับดีด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมสื่อการสอน "การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 9" จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

  • อ.อจลา ดำรงฤทธิ์
  • อ.วัชรี ศิริรังษี
  • อ.รุ้งมณี พันธุ์พฤกษ์ชาติ
  • อ.ฐิติมา เพ็ชบูรณ์
  • อ.อัจฉรา นวลเต็ม
  • อ.วริษา แหละยุหีม
  • อ.ซูซี่ แวหามะ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการหาดใหญ่

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/YZpwmic3DcQ6io1h8ระบบสารสนเทศ

icon-it-02 icon-it-01

icon-it-03 icon-it-04

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7425-3231-2 โทรสาร 0-7436-0080

Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์