หน้าแรกภาพกิจกรรม2559-12-29 งานสังสรรค์ปีใหม่ 2560

2559-12-29 งานสังสรรค์ปีใหม่ 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2560 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร มอบรางวัล "หัวหน้างานดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น และครูขยัน " รวมทั้งแจกของขวัญปีใหม่แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วงท้ายได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะครูและบุคลากร จากนั้นร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ณ โถงอาคารปวส.

รางวัลหัวหน้างานดีเด่น

  • อาจารย์อจลา ดำรงฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาวิชาการ

รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น

  • นางสาวพิมพ์ทิพย์ ปานสง เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมฯ

รางวัลครูขยันและเจ้าหน้าที่่ขยัน

  • อาจารย์ลดาวัลย์ จันทร์มณี อาจารย์สาขาวิชาบัญชี
  • อาจารย์เกยูร จำปาเทศ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
  • อาจารย์ประไพย จันดาวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสามัญ
  • อาจารย์ชุติมา กาญจนมุณีย์ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
  • อาจารย์วัฒนา พรหมจรรย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  • อาจารย์อุปสรา สิทธิพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสามัญ
  • นางสาวปัทมา รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่วิชาการ
  • นางสาวพิมพ์ทิพย์ ปานสง เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมฯ

 ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/vpzzhsyrM2URQzdc6

Last modified on วันพุธ, 04 มกราคม 2560 13:03ระบบสารสนเทศ

icon-it-02 icon-it-01

icon-it-03 icon-it-04

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7425-3231-2 โทรสาร 0-7436-0080

Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์