หน้าแรกภาพกิจกรรม2560-01-14 สาขาภาษาต่างประเทศดูงานด้านอุตสาหกรรมการบริการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

2560-01-14 สาขาภาษาต่างประเทศดูงานด้านอุตสาหกรรมการบริการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

"สร้างประสบการณ์ ที่หาไม่ได้จากในตำรา"
วันที่ 14 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2/7-2/10 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมการบริการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง และทัศนศึกษาบ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็น จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/gs7aq3PK6YeUr5Xm9ระบบสารสนเทศ

icon-it-02 icon-it-01

icon-it-03 icon-it-04

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7425-3231-2 โทรสาร 0-7436-0080

Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์