หน้าแรกภาพกิจกรรม2560-01-14 ปวช.1 สาขาภาษาต่างประเทศเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

2560-01-14 ปวช.1 สาขาภาษาต่างประเทศเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

"เติมเต็มประสบการณ์ เพิ่มทักษะให้ชีวิต "

วันที่ 14 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ ของภาคใต้และของประเทศไทย

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/5SzzX1MwVYnrVFGn7ระบบสารสนเทศ

icon-it-02 icon-it-01

icon-it-03 icon-it-04

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7425-3231-2 โทรสาร 0-7436-0080

Online

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์