หน้าแรกหลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยฯเปิดสอน 2 หลักสูตร คือCurriculum-Centre cr

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ
  • ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ
  • ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

Last modified on วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2558 08:06