หน้าแรกสมัครเรียน

รายละเอียดการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560

25590920

รายละเอียดการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560

การสมัครแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่

 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด ส่งหลักฐานสมัครเรียน ทางไปรษณีย์ ถึง งานรับสมัคร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เอกสารการสมัคร นักเรียนทั่วไป ระดับปวช. / ปวส. / ปวส.พิเศษ

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ฉบับจริงยื่นวันมอบตัว)
 2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

เอกสารการสมัคร นักเรียนทุนผลการเรียนดี (เฉพาะระดับปวช.)

คุณสมบัติ มีผลการเรียนตลอด 5 ภาคเรียน ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยื่นก่อนวันที่ 19 มกราคม 2560

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ฉบับจริงยื่นวันมอบตัว)
 2. ใบสมัครโควตาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Last modified on วันจันทร์, 26 กันยายน 2559 09:23ระบบสารสนเทศ

icon-it-02 icon-it-01

icon-it-03 icon-it-04

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7425-3231-2 โทรสาร 0-7436-0080

Online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์